Čo všetko sa dá uviesť ako sídlo firmy?

S ponukou takzvaných virtuálnych sídiel sympatizujú mnohí podnikatelia či menšie firmy, ktoré si skrátka k svojim činnostiam nepotrebujú platiť priestranné kancelárie, pretože všetky potrebné náležitosti zvládnu aj z pohodlia svojho domova, cez svoj počítač, prípadne mobil. Napriek tomu ale pri zápise svojej firmy do Obchodného registra musia uviesť nejaké sídlo firmy.

Hoci je pravda, že nemusí ísť výhradne o sídlo kancelárie, pracoviska a teda ani samotnej firmy. Je to skôr údaj potrebný kvôli registračnej adrese, na ktorú bude chodiť firemná pošta.

  • Je možné sem teda uviesť aj adresu nejakej inej nehnuteľnosti alebo svojho bydliska. Ak však ide o adresu priestorov v prenájme, potom je potrebný aj súhlas vlastníka týchto priestorov.

Skrátka ide o miesto, na ktorom sa vám bude najlepšie prijímať pošta a zásielky spojené s vašou firmou. Tiež ide o formalitu z hľadiska platného zaevidovania firmy, ktorá logicky musí mať nejakú kontaktnú adresu, ak bude potrebné riešiť rôzne obchodné aj úradné záležitosti.

Notebook, technológie

Toto ešte samo o sebe nie je dôvod, aby bol napríklad menší podnikateľ prinútený hľadať prenájom nejakých drahých a priestranných kancelárií. Lenže ideálne nemusí byť ani uviesť adresu bydliska, pretože v takom prípade sa bude firemná pošta krížiť s tou osobnou a nebude to moc prehľadné, bude sa tým zároveň neustále prepletať podnikanie, obchody a administratíva so životom súkromným. A ako už odznelo, pri zápise nehnuteľnosti v prenájme je zas potrebný súhlas vlastníka.

Poštová schránka

Toto sú v skratke dôvody, prečo dnešní podnikatelia oceňujú virtualne sidlo bratislava a spolu s ním možnosť kúpiť si nejakú lukratívnu adresu v našom hlavnom meste, kam im bude chodiť firemná pošta. Takáto adresa navyše bude budiť dobrý dojem u obchodných partnerov. Ale nielen to. Takisto pôjde o reálnu budovu, cez ktorú sa budú prijímať a preposielať vaše firemné zásielky, tie napríklad môžu byť preskenované a poslané na váš email.