Človek prešiel od svojho počiatku veľmi dlhú cestu, dostali sme sa až do súčasnosti, ktorá je z viacerých pohľadov pre ľudí plná neskutočne užitočných technológií a vymožeností, využívame ich každý deň, čoraz viac a vo viacerých oblastiach života. V špecifických odvetviach výroby, napríklad v chemickom priemysle, je najdôležitejšie používanie materiálov, ktoré vyhovujú povahe a vlastnostiam látok pri preprave či uskladňovaní, ale aj akákoľvek manipulácia s nimi musí byť bezpečná a neohrozovať zdravie ľudí. Týmto špeciálnym technológiám sa venujú aj úzko špecializovaní výrobcovia plastových dielcov, túto technológiu nazývame rotomoulding a na trh ich dodáva výrobca pod názvom SchoellerAllibert.

Odolné plastové nádoby čakajú na použitie

Pod týmto názvom sa ukrývajú plastové nádoby, ktoré majú vysokú pevnosť, proti akémukoľvek poškodeniu sú maximálne odolné, ich výroba je spojená Rotomolding Schoellerallibert.com s nízkymi nákladmi, sú to hrubostenné monoblokové produkty, ktorých uplatnenie je predovšetkým v chemickom priemysle, ale osvedčili sa aj v potravinárstve či v ostatných odvetviach.

Technológia s názvom rotomoulding je postup, pri ktorom sa spracováva plast do rozličných dielcov. Na to je potrebná kovová forma, do ktorej sa nasype plastový prášok napríklad PVC, PP, PA či PCA a iné, potom sa vloží do pece a následne sa uvedie do pohybu, kedy sa otáča a pri tomto pohybe sa vďaka vysokej teplote stien formy plastový prášok na ne rovnomerne prilepí, čím sa vytvorí jej vnútorný odtlačok. Pri tomto postupe je generovaný len vonkajší povrch výrobku.

Technológie sa ujali v každom odvetví

Potom ako sa forma „upečie“ ju treba schladiť, a to sa robí prúdom studeného vzduchu, ale do úvahy prichádza aj vodná sprcha alebo takzvaná „vodná hmla“. Po schladení sa forma môže otvoriť a produkt sa z nej vyberie. Celý tento proces je dosť zdĺhavý, ale vďaka nižšej obstarávacej cene foriem je možné vyrábať aj menší počet výrobkov. Tento typ technológie sa uvádza aj pod názvom rotačné natavovanie plastov či rotoplastik.