Počuli ste už o takzvanom virtuálnom sídle? Zaujímať by vás táto tematika mala najmä vtedy, ak podnikáte alebo plánujete svoje podnikanie v krátkom čase založiť. Pretože s virtuálnym sídlom dokážete ušetriť značné finančné náklady. Povedzme si preto o ňom niečo viac, ako aj to, pre koho môže byť takéto riešenie najvhodnejšie.

Tým hlavným dôvodom je potreba uviesť pri zápise firmy do Obchodného registra SR firemné sídlo.

Použiť adresu nehnuteľnosti, ktorú sem chcete a máte právo zapísať. A stým môžu mať zakladatelia problém. Možno takouto nehnuteľnosťou nedisponujú a jej prenájom (teda napríklad prenájom kancelárie) by znamenal veľký zásah do rozpočtu. V opačnej situácii, ak už zakladateľ nejaké priestory má, ale tieto má v prenájme, potrebuje k zápisu povolenie ich správcu, resp. majiteľa. Alebo sa môže rozhodnúť zapísať sem svoje bydlisko, no musí rátať s tým, že firemná pošta a úradné záležitosti sa budú kombinovať s jeho súkromím, voľným časom a rodinou.

Podnikateľ, lego

  • Ako adresa firmy a teda firemné sídlo sa môže zapísať akákoľvek nehnuteľnosť, nemusí ísť výhradne o adresu priestorov, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť.

Virtualne sidlo firmy predstavuje možnosť kúpiť si za nízke mesačné poplatky lukratívnu adresu, ktorá sa potom môže platne zapísať do OR SR.

  • Je to lacné, anonymné a účinné.

Aj napriek pojmu virtuálne tu v tomto prípade vravíme o sídle so skutočnou adresou a budovou. Vy v nej síce reálne činnosť vykonávať nebudete, ale bude vám sem chodiť firemná pošta.

  • O každej takejto pošte budete notifikovaní a môže vám byť preposlaná na email.

Konferenčná miestnosť

Avšak v prípade potreby je možné prenajať si tu aj zariadenú konferenčnú miestnosť.

S virtuálnym sídlom ste v dostatočnej anonymite a môžete si vybrať lukratívnu adresu v centre Bratislavy, ktorá bude budiť dobrý dojem u obchodných partnerov.