Euro je druhá najdôležitejšia mena v oblasti medzinárodných financií. Počet medzinárodných obchodov uzavretých v dolároch a eurách je približne rovnaký. Nakoľko ide o jednu z najmladších mien na svete rýchlo sa dostala na svetové trhy a o jej dôležitosti v súčasnosti niet najmenších pochybností.

euro

História eura
Euro a Európska únia spolu navzájom súvisia – to vie každý. Prvé myšlienky o zjednotení Európy sa ale objavili v roku 1950. Euro – mena vznikla podstatne neskôr, až v roku 1999. Na prelome milénií jedenásť krajín Európy zaviedlo euro ako svoju menu.
Prvé zmienky o tejto mene boli o pár rokov skôr. V roku 1995 sa v Španielsku, v Madride konalo zasadnutie Európskej rady kde sa prijal názov novej meny.
Nie všetky krajiny ale chceli euro hneď. Veľká Británia, Severné Írsko, Dánsko a Švédsko sa vlastných mien nevzdali.

Na Slovensku touto menou platíme od 1.januára 2008. Boli sme prvou a stále sme jedinou krajinou V4, ktorá vymenila svoju peňažnú sústavu za jednotnú európsku menu.
Symbol eura má korene v gréckej abecede. Písmeno epsilon je v gréčtine prvým písmenom, ktoré sa píše v slove Európa.
Bankovky sa vyrábajú v 11 – tich tlačiarňach. Národné centrálne banky zabezpečujú produkciu príslušného podielu jednej, alebo viacerých bankoviek. Napríklad len v roku 2017 bolo vyrobených 1,7 miliardy 50 – eurových bankoviek. Túto produkciu zabezpečili centrálne banky vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku.
Eurobankovky sú vyrobené zo špeciálneho papiera, ktorý je zhotovený z čistej bavlny. Sú tak odolnejšie voči opotrebovaniu.

peníze

Ochranné prvky
Keďže ide o (zatiaľ) druhú najdôležitejšiu menu na svete bankovky obsahujú niekoľko ochranných prvkov. Pomocou nich rozoznáte falošné a pravé peniaze.
Vodotlač – ak sa pozriete na bankovku oproti svetlu objavíte na nej portrét Európy, ochranný prúžok na ktorom je vyznačená nominálna hodnota bankovky a menšie okienko s portrétom, ktorý je oproti svetlu priesvitný.
Nakloneným bankovky sa menší portrét zmení. Objaví sa na ňom znak eura. Číslo určujúce nominálnu hodnotu bankovky bude zmenou náklonu meniť farby – od smaragdovozelenej až po tmavomodrú.