Dejiny spoločnosti Airbnb začínajú v roku 2007. Kamaráti Brian CheskyJoe Gebbia sa presťahovali do San Francisca, po krátkej dobe však neboli schopní platiť vysoké nájomné za ich byt. Podarilo sa im vymyslieť nápad, ako si privyrobiť. V obývačke umiestnili veľkú matrac a za určitý poplatok v nej nechávali prespávať tých, čo si o to zažiadali.
O niekoľko mesiacov sa k dvojici pripojil Brianov predchádzajúci spolubývajúci Nathan Blecharczyk, ktorý taktiež potreboval peniaze a v tomto zoskupení založili firmu AirBed & Breakfast. Zároveň vytvorili webovú stránku ponúkajúcu krátkodobé ubytovanie a raňajky. Postupom času sa zo spoločnosti stal celosvetovo úspešný podnik s širokým spektrom ponúkaných služieb.

airbnb

Registrácia
Ubytovať sa skrze portál Airbnb nie je zložité. Najprv si musíte vytvoriť profil, v rámci ktorého uvediete svoje osobné údaje a nahráte profilovú fotografiu. Pre väčšiu dôveryhodnosť sa odporúča nechať si firmou overiť doklad totožnosti, nie je to však nutné.Množstvo poskytnutých a zobraziteľných informácií závisí na Vašej vôli.

Tvorba rezervácie
Prebieha formou komunikácie v rámci portálu. Potenciálnemu hostiteľovi sa v krátkosti predstavíte, uvediete mu účel cesty a počkáte na schválenie. V prípade, že rozhodnutie zmeníte, máte po určitú dobu nárok na vrátenie peňazí. Pokiaľ dotyčný človek nedodrží niektoré z deklarovaných služieb, môžete sa na neho sťažovať a vyžadovať kompenzáciu.

logo

Spätná väzba
Po skončení pobytu máte možnosť vyjadriť svoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť. Recenzia môže byť verejná, čiže viditeľná všetkým užívateľom, alebo súkromná správa pre hostiteľa.
Airbnb má veľa výhod. Umožňuje Vám výber konkrétneho apartmánu a prináša súkromie. Ceny sú väčšinou nižšie ako v hoteloch z dôvodu nezaťaženia služby daňou. Nevýhodou je to, že celý systém je postavený na obojstrannej transparentnosti.