Už celkom malé bábätko sa najlepšie cíti doma pri mamičke v náručí. Nachádza tam istotu , pohodlie, teplo ale hlavne lásku. Malý šarvanec s rozbitým kolienkom tiež o dušu beží domov – domov k mame. Dospievajúce chlapča si mnohokrát neuvedomuje ,že najlepšie a najistejšie je doma. Ozýva sa vplyv ( nie vždy žiaľ priaznivý) rôznych priateľov. Dospelý človek je rád, keď má svoj domov- svoje miesto na zemi. S láskou si ho rozvíja, nakupuje, zveľaďuje.
Toto všetko platí za predpokladu, že je všetko v poriadku. Že je rodina taká aká má byť.:

medvěd

·         Súdržná
·         Milujúca
·         Chápajúca
·         Zabezpečujúca istotu
·         Neohrozujúca

Veru, žiaľ nie všetky rodiny spĺňajú tieto  všetky požiadavky kladené na normálnu rodinu. Častým elementom rozbíjajúcim sen o neohrozujúcej rodine je žiaľ alkohol, niekde drogy či iné nebezpečné závislosti. V takýchto rodinách chýba pojem istoty aj niekedy možno bezpečia.

Vtedy nestačí láska jedného rodiča , pojem domov sa pomalý vytráca v kvapkách liehu ,alebo sa vymieňa za nenormálnu ilúziu vytvorenú drogami.
Ale vráťme sa späť k normálnej rodine. Kde otec, mama a deti tvoria jeden normálny- harmonický celok. Týchto rodín je verím väčšina. V takejto rodine sa pocit tepla rodinného krbu prenáša do budúcnosti dieťa. Vytvára vynikajúci základ preto, aby aj dieťa si v budúcnosti samé vytvorilo tento úžasný typ rodiny. Odovzdáva sa tak štafeta výbornej rodiny ďalej- naprieč generáciami.

miminko

Aj vy patríte k tým , pre ktorých je rodina všetkým? Či už tá, z ktorej ste vyšli, alebo tá, ktorú ste si samy vytvorili ? Patríte k šťastnej časti ľudstva ! Patríte k tým, pre ktorých domov nie je iba obyčajným slovom. Je pojmom plným lásky, starosti o druhých, radosti aj obetovania sa pre druhého . Domovom nie je miestnosť, byt. Či kaštieľ- domov je tam, kde nás ma niekto rád a kde na nás niekto čaká. Trebárs aj ten obyčajný kocúrik.