Gymnázium, odborná, alebo „učňovka“?

Dnes z každej strany počúvame o tom, ako všetci mladí ľudia, chcú študovať na vysokých školách, a preto nemajú záujem o odborné vzdelanie na školách stredných. Úprimne, je na tom trošku pravdy. Záujem o gymnázia nebol asi nikdy tak vysoký, ako je v súčasnosti. Pri stredných odborných školách si však asi mnoho rodičov kladie otázku, či im deťom zabezpečí dostatočné vzdelanie, vďaka ktorému sa budú môcť v živote dobre uplatniť.

tabule

V prvom rade, je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi strednou odbornou školou a takzvanou učňovkou. Pred pár rokmi na Slovensku vyšiel zákon, podľa ktorého sa už všetky stredné školy, okrem gymnázií, musia označovať ako odborné, nie ako učňovské. A tu vznikol malý problém, pretože rodičia a i deti stratili prehľad o tom, o akej škole je vlastne reč.

chemik

Pozerajte hlavne na to, či daný odbor končí maturitným vysvedčením, alebo výučným listom. To vám dá jasnú predstavu, či ide o odborný, alebo učňovský odbor. Výučný list študent dostane väčšinou po dvoch, alebo troch rokoch na škole. S týmto „vysvedčením“ však nemôže pokračovať na vysokej škole. Má dve možnosti. Urobiť si nadstavbu v danom obore, alebo na strednej škole ostať ďalších pár rokov a dorobiť si maturitu. Samozrejme, ak vaše dieťa túži po tom, aby sa z neho stal profesionálny kuchár, krajčír, automechanik, alebo napríklad stolár, k životu mu viac ako výučný list netreba.

Na jednej strednej škole, môže existovať i jeden odbor, ktorý môžu deti študovať ako odborný, teda jeho ukončenie je potvrdené maturitnou skúškou, ale aj ako učňovský, teda dostanú výučný list. Pre to, ktorý z nich chce študovať vaše dieťa, sa musí rozhodnúť už pri prijímacích pohovoroch, pretože sú rozdielne.

student

Jedna vec je istá, a to, že nie každé dieťa má hlavu na to, aby mohlo študovať na gymnáziu a následne na vysokej škole. Preto ešte pred výberom strednej školy, dobre zhodnoťte, čo sa pre vášho potomka hodí, čo ho baví a na čo takpovediac má. Človek môže byť v živote spokojný a taktiež si dobre zarábať aj manuálnou prácou.

CategoriesNezařazené